Moon Cake Dough Premix

Bột tơi, mịn
Làm mềm vỏ bánh nhanh
Vỏ bánh dai, không bị nứt