Dutch Recipe - Symbol Of Quality

Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản - Có Tiếng

Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản – Có Tiếng

Tốc độ video rất chậm – kèm theo hướng dẫn chi tiết từ cô Sầm Vân – giáo viên Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương, sẽ giúp các bạn vừa mới bắt đầu với công việc làm bánh tự tin hơn rất nhiều.

Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản – Có Tiếng

Bắt tay luyện tập và tăng “level” kĩ năng bắt hoa hồng của mình đi nào các bạn ơi…