Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản – Có Tiếng

Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản - Có Tiếng

Tốc độ video rất chậm – kèm theo hướng dẫn chi tiết từ cô Sầm Vân – giáo viên Trung Tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương, sẽ giúp các bạn vừa mới bắt đầu với công việc làm bánh tự tin hơn rất nhiều.

https://www.youtube.com/watch?v=0ijrlfQbB9Q
Hướng Dẫn Bắt Hoa Hồng Xoay Cơ Bản – Có Tiếng

Bắt tay luyện tập và tăng “level” kĩ năng bắt hoa hồng của mình đi nào các bạn ơi…