Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Sau hội thảo xu hướng decor bánh kem theo phong cách tuổi teen, Nhất Hương đã tổ chức thêm những buổi hướng dẫn cho khách hàng của Nhất Hương cách thức decor vẽ trang trí hình trên bánh kem cho đối tượng khách hàng tuổi teen

Sau hội thảo xu hướng decor bánh kem theo phong cách tuổi teen, Nhất Hương đã tổ chức thêm những buổi hướng dẫn cho khách hàng của Nhất Hương cách thức decor vẽ trang trí hình trên bánh kem cho đối tượng khách hàng tuổi teen. Với sự hướng dẫn của kỹ thuật viên Đường Diễm Kiều Ngọc Hoa, các khách hàng đã được hướng dẫn cách thức và thực hành decor vẽ hình trên bề mặt bánh. Hi vọng những buổi hướng dẫn này sẽ giúp các quý khách hàng bổ sung thêm các kiểu bánh góp phần làm phong phú cho tiệm bánh của mình.

Dưới đây là hình ảnh của các buổi hướng dẫn:
Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen

Hướng dẫn decor bánh kem theo phong cách tuổi teen