Dutch Recipe - Symbol Of Quality

Waffle Brussel Premix

Danh mục:

Mô tả:

Khối lượng tịnh: 1kg

Chi tiết:
công thức chế biến banh waffle brussel

CÁCH NƯỚNG BÁNH

– Cho bột bánh Brussel Waffle, nước và trứng đánh đều ở tốc độ trung bình bằng chổi đánh
dẹt (mái chèo) trong khoảng 2 phút.
– Cho bơ (hoặc margarine) vào đánh tiếp khoảng 1 phút.
– Cho vào máy nướng waffle khoảng từ 1 đến 2 phút.

Chú ý: Làm nhuyễn bơ trước khi cho vào thố đánh