Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Xanh- Hương Trà Xanh Cacao Talk 400gr