Showing 1–12 of 17 results

28,000 

Kem Làm Bánh

Kem Whipping Base

59,500 
56,500 
60,000 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Classy

55,000 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Tulip

40,000 
44,000 
50,000 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Snowhip

54,000 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Creamywhip

56,500 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Mycream

60,000 

Kem Trang Trí Bánh

Kem Trang Trí Bánh Chocolate

63,000