HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG – FESTIVAL HUẾ 2012

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - FESTIVAL HUẾ 2012

Một số hình ảnh kỹ thuật viên của công ty Nhất Hương tham gia cùng Tiệm bánh Song Tâm tham gia Festival Huế diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 15/4/2012

Trong hình là Kỹ thuật Nguyễn Minh Tín đang biễu diễn các mẫu bánh kem mới nhất.

Nhất Hương hỗ trợ khách hàng festival huế 2012 02

Nhất Hương hỗ trợ khách hàng festival huế 2012 03

Nhất Hương hỗ trợ khách hàng festival huế 2012 04

Nhất Hương hỗ trợ khách hàng festival huế 2012 05

Nhất Hương hỗ trợ khách hàng festival huế 2012 06