Search
Close this search box.

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Với mong muốn phục vụ và hỗ trợ tốt hơn khách hàng, từ ngày 08.04.2013 công ty Tân Nhất Hương có tổ chức các buổi hội thảo “Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng” lần lượt tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Hội thảo có sự tham gia của Thạc sĩ chuyên ngành Marketing – Chuyên gia tư vấn thương hiệu và nghệ thuật bán hàng – Thầy Vũ Quốc Chinh đến từ Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Hội Thảo: Bí Quyết Thu Hút & Giữ Chân Khách Hàng

Tin Liên Quan