Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam – 20.10.2013, Công Đoàn của Bênh Viện Quận 8, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền và Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM đã tổ chức Hội thi Trang Trí Bánh Kem
Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam – 20.10.2013, Công Đoàn của Bênh Viện Quận 8, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền và Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM đã tổ chức Hội thi Trang Trí Bánh Kem nhằm giúp các CB-CNV đang công tác tại đơn vị có cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi và tôn vinh những giá trị của người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20.10.

Đồng hành cùng không khí sôi động không kém phần trang trọng của hội thi, Nhất Hương rất vinh dự là nhà tài trợ kem trang trí bánh và dụng cụ cho 3 Hội thi Trang Trí Bánh Kem tại Bệnh Viện Quận 8, Bệnh Viên Y Học Cổ Truyền và Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

Dưới đây là một số hình ảnh của các cuộc thi:

*** Hội thi trang trí bánh kem tại Bênh Viện Quận 8 ***
Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

*** Hội thi trang trí bánh kem tại Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền **
Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

*** Hội thi trang trí bánh kem tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật ***
Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10

Hội thi trang trí bánh kem nhân ngày 20.10