Chính sách khách hàng thân thiết áp dụng cho khách hàng trên Toàn Quốc khi mua hàng tại hệ thống của Tân Nhất Hương bao gồm: mua tại cửa hàng, đặt trực tiếp trên website và không phân biệt hình thức thanh toán.
Phí vận chuyển không được tính vào điểm tích lũy.
Số điểm tích lũy sẽ được trừ trực tiếp vào đơn hàng khi khách hàng có như cầu sử dụng.
Điểm tích lũy không có giá trị quy đổi ra tiền mặt
Đối với hóa đơn đã được chiết khấu không được cộng điểm tích lũy
Không tích điểm cho sản phẩm được chiết khấu
Không tích điểm cho hóa đơn tiêu điểm tích lũy
Chương trình ưu đãi đối với thành viên không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác ở cùng thời điểm.
Ưu đãi dành cho thành viên khách hàng thân thiết.
Khách hàng thành viên sau khi mua hàng sẽ được hệ thống tự động tích lũy điểm với với hệ số tương ứng 100.000 nghìn đồng – 1 điểm tích lũy .

Cụ thể :

Thành viên Bạc : Tích lũy được 200 – 399 điểm tương ứng với tổng số tiền mua hàng : 20- 39.900.000 triệu đồng.
Thành viên Vàng : Tích lũy được 400 – 799 điểm tương ứng với tổng số tiền mua hàng: 40 – 79.900.000 triệu đồng
Thành viên Kim Cương : Tích lũy được 800 điểm tương ứng với tổng số tiền mua hàng từ 80 triệu trở lên.
Quyền lợi khi trở thành khách hàng thân thiết của Tân Nhất Hương.
Tỉ lệ quy đổi điểm : 1 điểm tương đương với 1 nghìn đồng.

Quý khách có thể tiêu điểm trong các đơn hàng của mình với mức tối đa là 200 điểm tương đương 200.000 nghìn đồng