Chính sách khách hàng thân thiết áp dụng cho khách hàng trên Toàn Quốc khi mua hàng tại hệ thống của Tân Nhất Hương bao gồm: mua tại cửa hàng, đặt trực tiếp trên website và không phân biệt hình thức thanh toán.

Phí vận chuyển không được tính vào điểm tích lũy.

Số điểm tích lũy sẽ được trừ trực tiếp vào đơn hàng khi khách hàng có như cầu sử dụng.

Điểm tích lũy không có giá trị quy đổi ra tiền mặt

Đối với hóa đơn đã được chiết khấu không được cộng điểm tích lũy

Không tích điểm cho sản phẩm được chiết khấu

Không tích điểm cho hóa đơn tiêu điểm tích lũy

Chương trình ưu đãi đối với thành viên không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác ở cùng thời điểm.

Ưu đãi dành cho thành viên khách hàng thân thiết.

Khách hàng thành viên sau khi mua hàng sẽ được hệ thống tự động tích lũy điểm với với hệ số tương ứng 100.000 nghìn đồng – 1 điểm tích lũy .

Cụ thể:

Quyền lợi khi trở thành khách hàng thân thiết của Tân Nhất Hương.