Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Tím- Hương Blueberry Cacao Talk 400gr