Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Vàng- Hương Chuối Cacao Talk 400gr