Làm Coffeenut Jelly (Rau câu cà phê sữa dữa phô mai) đơn giản

Làm Coffeenut Jelly (Rau câu cà phê sữa dừa phô mai) đơn giản

Làm Coffeenut Jelly (Rau câu cà phê sữa dữa phô mai) đơn giản, mềm mềm, mát mát. Cách làm siêu đơn giản, ai cũng thích mê.