Kem Trứng (500g)

Bạn đã quen thuộc với phiên bản 1kg của Kem Trứng thì nay tăng thêm sự lựa chọn với phiên bản kem trứng 500g.

Làm tart trứng xuất sắc, bánh flan tiện dụng,…

Category: