Sô Cô La Viên Ngọc Trai Màu Hồng- Hương Dâu Cacao Talk 400gr