Share

Theo dõi Tân Nhất Hương trên

Cách đánh kem trang trí bánh hoàn hảo nhất là dùng máy chuyên dụng và đánh khi kem còn lạnh. Kem lạnh là kem bạn vừa mới xả đông và còn 20% đá. Bạn đánh nguyên 1 hộp như vậy với máy đánh chuyên dụng sẽ ra chất lượng tốt nhất.

Việc bạn dùng máy đánh trứng cầm tay đánh kem sẽ rất khó được hoàn hảo. một trong những nguyên do là lồng cầu nó quá ít.

Cách khắc phục khi dùng máy đánh trứng cầm tay để đánh kem trang trí bánh như sau:

Bạn vẫn phải đánh khi kem vừa xả đông, và chia ra đánh nhiều lần, mỗi lần đánh 1/3 hộp thôi, đánh nhiều quá sẽ không đạt. Như vậy nếu dùng nhiều sẽ đánh 3 lần, tuy tốn công nhưng với máy đánh trứng thì đó là cách tốt nhất cho chất lượng ổn định

Bạn thử đánh kem lạnh với 1/3 hộp kem nhé, nếu có thể tách 20% đá ra làm 3 nữa thì càng tốt ?

bạn thử lại và nhắn cho ad nhé ?

Tin Liên Quan