Đường xay Mama’s Choice

Đường nhuyễn, mịn, không vón cục, là thành phần quan trọng trong các công thức bánh và chế biến thực phẩm