Sô Cô La Viên Ngọc Trai Chocolate Cacao Talk 400gr