Dutch Recipe - Symbol Of Quality

Tấm Cán Puff Pastry 2kg

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Khối lượng: 2kg
Bảo quản: giữ đông lạnh ở nhiệt độ -18 độ C
Nhà sản xuất: Công Ty TNHH Tân Nhất Hương.

Đặt hàng tại:
https://dungculambanh.com.vn/san-pham/tam-can-puff-pastry-2kg/

 

Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg
Tấm Cán Puff Pastry 2kg