Hình Bánh Kem tại Ngày Hội Bánh Kem 19.08.2016

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

Tổng hợp tất cả các mẫu bánh kem được làm bởi kỹ thuật viên của công ty Tân Nhất Hương được làm để trang trí và làm mẫu bánh cho khách hàng của Nhất Hương tại “Ngày Hội Bánh Kem được tổ chức tại công ty Nhất Hương vào ngày 19.08.2016 với sự tham gia của gần 200 khách hàng là chủ tiệm bánh và những người theo đuổi nghề bánh.

Hội thảo bánh kem là buổi gặp gỡ giao lưu và tri ân Thầy Cô trong ngành bánh: Cô Nguyễn Hương Bình, Cô Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Thầy Trịnh Văn Hùng… là một trong những người có góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của ngành bánh kem Việt Nam.

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

kem tranh trí bánh Nhất Hương

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

kem tranh trí bánh Nhất Hương

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem

hình tranh trí bánh kem đẹp ngày hội bánh kem